<
Turkish Russian English
Arıteks Logo
Fason Hizmetler


Ön İşlemler

Singeing Yakma

Desizing Haşıl Sökme

Pre Washing Ön Yıkama

Mercerising Merserize

Bleaching Kasar

Heat Setting Önfikse

Boyama

Optic Dyeing Optik Boyama

Reactive Dyeing Reaktif Boyama

Vat Dyeing Vat Boyama

Acid Dyeing Asit Boyama

Disperse Dyeing Dispers Boyama

Basic Dyeing Bazik Boyama

Pigment Dyeing Pigment Boyama

Fluorescent Dyeing Floresan Boyama

Thermochromic Dyeing Termokromik Boyama

Photochromic Dyeing Fotokromik Boyama

Sulfur Dyeing Sülfür Boyama

Indigo Dyeing İndigo Boyama

Apre

Elasticity Esneklik

Softening Yumuşaklık

Silk Touch İpeksi Apre

Parfum Smell Parfüm Etkisi

Sewing Improbability Dikiş Kolaylaştırıcı

Easy Care Buruşmazlık

Fiziksel Apre

Raising Şardon

Brush Sueding Fırça

Shearing Traş

Tumbling Tambler

Teknik Tekstiller

Uv protection Uv Koruma

Flame retardant Alev Almaz

Insect repellent Sinek Kovucu

Antibacterial Antibakteriyel

Water and soil repellent Su ve Yağ İtici

Alev Almaz

Alev Almaz


Genel

Tekstil ürünleri kolaylıkla yanabilirler ve bunun sonucunda ciddi hasarlara yol açabilirler.

Güç tutuşurluk özelliği kazadırılmış ürünler alev hızını geciktirerek bu hasarı büyük ölçüde azaltırlar.

Çünkü yangının büyümesi için gereken süreyi uzatmış olurlar.
Böylece tehlikeli alanlardan kaçmak için zaman kazanılmış olunur.

Uygulamalar

İş kıyafetleri
Tulumlar
Motorsiklet gisyisleri
Döşemelik Kumaşlar
Perdeler
Halılar
Oto döşemeleri
Izolasyon malzemeleri
Çadırlar
Brandalar
Üniformalar

Fonksiyonlar

Flame Retardant
Alev Almaz

Özellikler

TS 6349
Yatay konumdaki kenarlardan tutuşturulan numunelerden alev yayılma özelliği

EN 14878
Çocuk yatak kıyafetleri yanma davranışı.

BS5722
Yatak kıyafetlerinde kullanılan kumaş ve kombinasyonlarının yanma performansı.

TS EN 1103
Hazır giyim kumaşlarının yanma özelliğinin tayini.

TS EN ISO 6941
Düşey konumdaki deney numunelerinin alev yayılma özelliklerinin ölçülmesi.

TS EN ISO 15025
Koruyucu Giyecekler, ısı ve aleve karşı koruma, sınıflandırılmış alev sıçrama için deney metodu.

TS EN ISO 14116
Koruyucu giyecekler, ısı ve aleve karşı koruma, sınırlı alev yayma özelliğine sahip malzemeler ve malzeme donanımları ve giyecekler.

DIN 75200
Moturlu taşıtlarda iç malzemelerin yanma davranışı tespiti

TS ISO 3795
Karayolları taşıtları, tarım ve ormanıcılıkta kullanılan makina ve traktörler, iç malzemeler yanma davranışı.

TS EN 1021-1
Mobilya döşemeliklerinin tutuşabilirliğinin değerlendirilmesi.
Bölüm 1: Alev kaynağı: Yanan sigara

TS EN 1021-2
Mobilya döşemeliklerinin tutuşabilirliğinin değerlnedirilnesi.
Bölüm 2: Alev kaynağı: Kibrit alevi

ASTM D1230
Hazır giyim tekstillerinin yanma davranışının değerlendirilmesi.

Order Data
Alev Almaz: PRS99
Kalıcı Alev Almaz: PRS100
Anasayfa > Hizmetler > Alev Almaz